Privacybeleid

1. Coördinaten van de verwerkingsverantwoordelijke:

De BV CIERS BETON (hierna ‘Ciers Beton BV’) met zetel te 8780 Oostrozebeke aan de Gentstraat 26, met als ondernemingsnummer 0412.921.674 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in dit privacybeleid.

U kan Ciers Beton BV contacteren als volgt:

Telefoon: +32 (0)51 40 08 89
Fax: +32(0)51 40 34 48
e-mail: info@ciersbeton.be
website: www.ciersbeton.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Ciers Beton BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel nummer)
 • Adresgegevens woonplaats
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over kanten en/of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ciersbeton.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

Ciers Beton BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om de overeenkomst met Ciers Beton BV uit te voeren waarbij u betrokken partij bent of om uw verzoek, vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Om uw betalingen af te handelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ciers Beton BV of van derden, waaronder leveranciers van Ciers Beton BV
 • Ciers Beton BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

Ciers Beton BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt (1) de volledige duurtijd van de overeenkomst met u inclusief eventuele verlengingen, en tijdens een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, of (2) gedurende de volledige termijn dat Ciers Beton BV gelijkaardige producten en/of diensten aanbiedt op de markt als de producten of diensten die u bij Ciers Beton BV heeft besteld of waarvoor u interesse hebt gehad.

6. Delen met anderen

Ciers Beton BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Uw gegevens worden uitsluitend intern bij Ciers Beton BV doorgegeven aan werknemers of aangestelden die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken met het oog op het beheer van administratieve opvolging van klanten, productieplanning, verkoop, voorraad en bestellingen van leveranciers.

Uw gegevens worden aan derde-leveranciers van Ciers Beton BV doorgegeven voor zover en in de mate deze relevant en noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van specifieke, op maat gemaakte producten.

Met derde partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van Ciers Beton BV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zoveel mogelijk te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ciers Beton BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. In kaart brengen websitebezoek

Ciers Beton BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ciers Beton BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U vindt op onze website tevens ons cookiebeleid terug: https://www.ciersbeton.be/nl/cookiebeleid.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ciersbeton.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ciers Beton BV zal zo snel mogelijk, maar binnen dertig dagen, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging

Ciers Beton BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle redelijke en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@ciersbeton.be.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Ciers Beton BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

11. Klachten

Een klacht indienen: Ciers Beton BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (‘Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer’)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission(at)privacycommission.be

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.